Wafer candies "Lazkon". "Vostochnaya skazka" strawberry

3кг/0,5кг