Glazed wafer candies "Lazkon". "Vostochnaya skazka" chocolate

3кг/0,5кг